Bảng Giá Bảo ôn Mflex


YÊU CẦU BÁO GIÁ

Để nhận báo giá chính xác, vui lòng nhập đầy đủ thông tin và số lượng sản phẩm. Chúng tôi sẽ phản hồi lại trong vòng 10 phút. Xin cảm ơn!

Để đặt hàng nhanh nhất, quý khách hàng có thể gọi trực tiếp theo hotline trên website. Giá bán thay đổi theo số lượng sản phẩm.

Category: Bảo ôn ống đồng
Tags: bảo ôn
Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Bảo ôn Mflex 6×9 Cây 1.00 9,000 9,000
Bảo ôn Mflex 6×13 Cây 1.00 12,000 12,000
Bảo ôn Mflex 6×19 Cây 1.00 19,000 19,000
Bảo ôn Mflex 10×10 Cây 1.00 11,000 11,000
Bảo ôn Mflex 10×13 Cây 1.00 13,000 13,000
Bảo ôn Mflex 10×19 Cây 1.00 22,000 22,000
Bảo ôn Mflex 13×10 Cây 1.00 12,000 12,000
Bảo ôn Mflex 13×13 Cây 1.00 16,000 16,000
Bảo ôn Mflex 13×19 Cây 1.00 24,000 24,000
Bảo ôn Mflex 16×10 Cây 1.00 13,000 13,000
Bảo ôn Mflex 16×13 Cây 1.00 18,000 18,000
Bảo ôn Mflex 16×19 Cây 1.00 28,000 28,000
Bảo ôn Mflex 19×10 Cây 1.00 13,000 13,000
Bảo ôn Mflex19x13 Cây 1.00 19,000 19,000
Bảo ôn Mflex 19×19 Cây 1.00 30,000 30,000
Bảo ôn Mflex 22×9 Cây 1.00 16,000 16,000
Bảo ôn Mflex 22×13 Cây 1.00 21,000 21,000
Bảo ôn Mflex 22×19 Cây 1.00 32,000 32,000
Bảo ôn Mflex 25×9 Cây 1.00 15,000 15,000
Bảo ôn Mflex 25×13 Cây 1.00 22,000 22,000
Bảo ôn Mflex 25×19 Cây 1.00 35,000 35,000
Bảo ôn Mflex 35×9 Cây 1.00 23,000 23,000
Bảo ôn Mflex 35×13 Cây 1.00 31,000 31,000
Bảo ôn Mflex 35×19 Cây 1.00 46,000 46,000
Bảo ôn Mflex 42×9 Cây 1.00 28,000 28,000
Bảo ôn Mflex 42×13 Cây 1.00 36,000 36,000
Bảo ôn Mflex 42×19 Cây 1.00 53,000 53,000
Bảo ôn Mflex 48×9 Cây 1.00 30,000 30,000
Bảo ôn Mflex 48×13 Cây 1.00 42,000 42,000
Bảo ôn Mflex 48×19 Cây 1.00 58,000 58,000
Bảo ôn Mflex 54×13 Cây 1.00 48,000 48,000
Bảo ôn Mflex 54×19 Cây 1.00 70,000 70,000
Bảo ôn Mflex 60×13 Cây 1.00 54,000 54,000
Bảo ôn Mflex 60×19 Cây 1.00 72,000 72,000

Sản phẩm liên quan

Menu
Gọi chúng tôi
chat Zalo