DI CHUYỂN MÁY NITO KCN QUANG MINH HÀ NỘI

TUY ANH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID-19 NHƯNG CÔNG TY CHÚNG TÔI VÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC DI CHUYỂN HỆ NITO VÀ 2 TỔ MÁY NÉN KHÍ VỀ LẮP ĐẶT TẠI CTY SYNOPEX  KCN ĐÔNG THỌ YÊN PHONG

Có thể bạn quan tâm

Menu
Gọi chúng tôi
chat Zalo